Czym jest stres związany z pracą?

Stres związany z pracą może wystąpić, gdy istnieje rozbieżność między wymaganiami występującymi na danym stanowisku pracy a naszymi możliwościami i dostępnymi zasobami oraz wsparciem.

Każdy z nas doświadczył uczucia stresu na jakimś etapie swojego życia - w domu, szkole, pracy lub podczas wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Chociaż  stres jest normalną reakcją to jeśli trwa za długo, może stać się problemem.

W przypadku większości ról, w które wchodzimy (rola ojca, pracownika, matki,  kierowniczki) występują wspólne czynniki stresogenne, ale istnieją również specyficzne stresory dla poszczególnych ról.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180