Zdrowe miejsce pracy zapewnia zwrot inwestycji

W latach 2006–2011 zaobserwowano w Polsce  przyrost kosztów absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania z 1643,94 mln zł do 3102,13 mln zł.

Inwestycja w zdrowe miejsce pracy przekłada się na korzyści dla pracodawcy. Korzyści te wynikają z redukcji prezentyzmu (zmniejszonej wydajności pracy), nieobecności w pracy oraz roszczeń odszkodowawczych.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180